top of page

Polityka prywatności

Jeśli zbieram dane, są to jedynie dane niezbędne do wystawiania faktur lub zawierania umów. Konieczność ich gromadzenia wynika z przepisów prawa. Przy wystawianiu faktur korzystam z serwisu ifirma.pl i tylko w tym systemie umieszczam dane kontrahentów. Każdy kontrahent może żądać informacji o dotyczących go danych, ich zmiany lub usunięcia. Nie odnosi się to danych, które mam obowiązek zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

bottom of page